Adres : 43-190 MIKOŁÓW, ul. ZAWILCÓW 1/6

NIP 635-16-61-836

e-mail: ukssatori@interia.pl

Trenerzy:

PATRYCJA CHECHELSKA – 502 678 748

RAFAŁ LALIK – 793 178 810

UWAGA ZMIANA NR KONTA !!!

 Konto klubu - BNP Paribas Bank Polska S.A. 
nr 73 1600 1462 1889 0936 8000 0001